Jak Zastavit Nevyzadane Hovory Cover

Naše webové stránky obsahují odkazy na partnerské weby. Pokud se prokliknete z našich stránek na stránky partnera a tam si zakoupíte jeho služby, obdržíme za zprostředkování provizi (Zjistit více informací). Tato forma spolupráce nijak neovlivňuje objektivnost našich recenzí. Každým nákupem přes proklik z našich stránek podpoříte naši redakci, abychom i do budoucna mohli tvořit kvalitní a užitečný obsah. Ďekujeme.

Důležité upozornění Všechny naše články píšou skuteční lidé. Nejsou to umělé texty od stroje.


WordPress Hero

Jak zastavit nevyžádané hovory na vaše telefonní číslo?

Určitě se vám už někdy stalo, že jste přijali telefonický hovor z neznámého čísla a volající vám nabízel různé služby nebo produkty.

 • Nevyžádané telefonické hovory (spam calls) obchodníci či podvodníci (scammeri) využívají k distribuci nechtěných nebo klamavých informací.
 • Spam hovory často využívají automatizované volací systémy, známé jako robocalls, které umožňují odesílatelům hromadně rozesílat hovory s přednahranými zprávami s minimálními náklady.

V článku se dozvíte, jak minimalizovat počet nevyžádaných volání ve vašich mobilních telefonech a jak se chránit před telefonickými scammery.

Proč dostáváte nevyžádané hovory?

Cílem nevyžádaných hovorů může být cokoliv od propagace produktů nebo služeb, o které nemá příjemce hovoru zájem až po pokus o podvod nebo phishing (získání citlivých informací, jako jsou hesla a údaje o bankovních účtech).

Je velmi pravděpodobné, že pokud dostáváte nevyžádané telefonáty, vaše telefonní číslo je evidováno v různých databázích kontaktů. Jak je to možné, jak se tam vaše údaje dostaly?

 • Přečetli jste si podrobně smlouvu s vaším operátorem? Součástí bývá souhlas/nesouhlas s možností poskytnout vaše telefonní číslo pro marketingové účely.
 • S velkou pravděpodobností jste poskytli své telefonní číslo nějakému webu či e-shopu nebo jste se zapojili do nějaké soutěže či ankety nebo jste se zapojili do SMS hlasování a podobně. A souhlasili jste, že vaše osobní údaje mohou být použity pro marketingové účely.
 • Vaše kontaktní údaje mohly být dále prodány (přestože majitelé webů a e-shopů, atd. se zavázali vaše údaje neposkytnout třetím stranám). Neetická praxe, ale pravděpodobně se nedopátráte, kde únik informací nastal.
 • Často na otázku, kde vzal volající vaše číslo, dostanete odpověď: Vaše číslo bylo náhodně vygenerováno počítačem.
 • Vaše kontaktní údaje mohly být scammermi ukradeny ze slabě chráněné databáze obchodníků, operátorů a podobně.
 • Data byla shromážděna datovými brokery.

Zablokování volajícího přímo ve vašem mobilu

Pokud se rozhodnete ignorovat všechny hovory z neznámých čísel, může se stát, že přehlédnete i důležité hovory, které neočekáváte. Pokud přijmete nechtěný hovor z neznámého čísla, a nechcete již přijímat další hovory, zablokujte si volajícího přímo ve vašem telefonu:

 • Zobrazte si seznam hovorů.
 • Zobrazte si detail hovoru.
 • Obrázek vlevo je menu hovoru v iPhone – jedna z možností je „Zablokovat tohoto volajícího“. Obrázek vpravo je telefon se systémem Android – možnost „Zablokovat“ je dostupná přes horní menu v detailu hovoru.
Blokovani Cisla Iphone Android
Obrázek – možnost blokování telefonního čísla. Detail hovoru se může v závislosti na typu telefonu mírně lišit.
(Poznámka: Obrázek je pouze ilustrativní, konkrétní číslo jsme nepotřebovali blokovat.)

Blokace je účinná pro konkrétní telefonní číslo. Ale jistě se vám už stalo, že vás s tou samou nabídkou následně oslovila další telefonní čísla. Protože vaše číslo zůstává v jejich firemním seznamu, nebo je nadále dostupné ve veřejných seznamech či v brokerských databázích.

Kdo jsou data brokeři?

Data brokeři shromažďují a analyzují osobní informace o lidech za účelem vlastního zisku, nebo za účelem jejich prodeje třetím stranám.

 • Sledují, co hledáte na internetu, vaše poslední nákupy, nákupní zvyklosti a podobně s cílem přesněji na vás cílit reklamu.
 • Získávají údaje o vaší finanční situaci pro firmy nabízející různé finanční produkty.
 • Shromažďují vaše zdravotní údaje s cílem nabídnout vám různé zdravotní zákroky nebo pojištění.
 • Mohou se zajímat i o údaje o vašich pracovních pozicích a zkušenostech, následně je nabízejí personálním agenturám, které se snaží pro firmy obsadit pracovní pozice vhodnými kandidáty.

Na získávání údajů používají veřejně dostupné zdroje:

 • Různé veřejně dostupné rejstříky osob nebo firem. Například v Česku každý zná Živnostenský rejstřík nebo Justice.cz.
 • Sociální sítě, kde často o sobě prozrazujeme příliš mnoho, pokud zanedbáme nastavení bezpečnosti a necháme své profily jako veřejné.
 • Jakékoli weby, kde vystupujeme pod vlastním jménem a zanecháváme tak na internetu digitální stopu.

Incogni – služba na vymazání vašeho telefonního čísla z brokerských databází.

Incogni Logo
 • Incogni je určen pro obyvatele USA, Spojeného království, EU, Švýcarska a Kanady.
 • Incogni spolupracuje s agenturami a organizacemi na ochranu spotřebitelských práv.
 • Služba Incogni je navržena v souladu s právními předpisy z oblasti ochrany osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation), UK GDPR a CCPA (California Consumer Privacy Act).
 • Incogni má k dispozici seznamy datových brokerů.
 • Incogni ověří, zda se ve kterékoliv z databází nacházejí vaše údaje. Následně požádá brokerské firmy o vymazání vašich údajů z jejich databází.
 • Přibližně měsíc po zaslání žádosti Incogni ověří, zda k vymazání skutečně došlo.
 • Během trvání vašeho předplatného Incogni pravidelně provádí kontroly, zda brokeři vaše informace znovu nezařadili do jejich databází.
 • Všechny tyto kroky můžete sledovat v rozhraní aplikace Incogni.
 • Incogni je pro jednotlivce velmi výhodná, protože kromě ochrany osobních údajů přináší také úsporu času a právní podporu: Pokud jste dosud netušili, že datoví brokeři existují, pravděpodobně nevíte, kde je hledat. Aby jste ve žádosti o přístup k vašim údajům či jejich vymazání z databází těchto firem mohli uvést dostatečnou právní argumentaci, museli byste si nastudovat legislativu týkající se ochrany osobních údajů. Jinak se může stát, že tyto firmy vaše žádosti ignorují.
 • Incogni zajistí, aby žádost o odstranění z brokerských databází měla reálný dopad.

Recenze

Jak jsou nevyžádané hovory ošetřeny v české legislativě?

Nevyžádanou komunikaci v České republice upravuje Zákon č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích. Jeho novelou upravující oblast nevyžádané telefonické a jiné komunikace podle směrnice EU je platná od června 2022.

Paragrafy 95 a 96 tohoto zákona upravují zařazení fyzických nebo právnických osob do Veřejného seznamu účastníků:

 • Každý, kdo shromažďuje osobní údaje účastníků, je povinen tyto účastníky informovat bezplatně a před zařazením jejich údajů do seznamu o účelu tištěného nebo elektronického seznamu účastníků.
 • Osobní a identifikační údaje o účastnících, kteří k jejich zveřejnění nedali souhlas, nesmějí být zveřejněny.
 • Je zakázáno prostřednictvím sítí nebo služeb elektronické komunikace nabízet marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb účastníkům nebo uživatelům, kteří ve veřejném seznamu neuvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu.
 • Je zakázáno využívat účastnické seznamy, sítě nebo služby elektronické komunikace pro účely přímého marketingu prostřednictvím automatických systémů volání bez lidské účasti (automatická volací zařízení), faxových přístrojů nebo elektronické pošty, pokud dotyčný účastník nebo uživatel neposkytl předem souhlas.
 • Za vytvoření účastnického seznamu se považuje i náhodné generování telefonních čísel.

Ani přísnější zákon však spotřebitele stoprocentně neochrání. Vždy si dobře rozmyslete, komu poskytujete své osobní údaje, a to nejen přes telefon, ale například i na internetu. Pokud na internetu nebo v mobilních aplikacích vyplňujete různé formuláře, přečtěte si podmínky pro zpracování osobních údajů velmi pečlivě.

Stížnost nebo podnět na prošetření nevyžádaných hovorů můžete podat na Český telekomunikační úřad. V sekci přehled formulářů najdete příslušné formuláře na stížnosti nebo podněty v interaktivní podobě a zároveň také návody, jak je vyplnit a odeslat buď prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

Jak jsou nevyžádané hovory ošetřeny v slovenské legislativě?

Nevyžádanou komunikaci na Slovensku upravuje Zákon č. 452/2021 o elektronických komunikacích.

 • Od srpna 2022 platí, že všechny marketingové volání musí mít předvolbu (0)888. Pokud uvidíte na svém telefonním displeji trojčíslo (0)888, jedná se o marketingový hovor s nabídkou produktů nebo služeb – můžete se rozhodnout, zda takový hovor přijmete nebo ne.
 • Pro účely přímého marketingu je povoleno používání automatických volacích a komunikačních systémů bez lidského zásahu, telefaxu, elektronické pošty, služby SMS a služby MMS vůči účastníkovi nebo uživateli jen s jeho předcházejícím prokazatelným souhlasem získaným před kontaktováním účastníka nebo uživatele.
 • Pro účely získání předcházejícího souhlasu je zakázáno používání automatických volacích a komunikačních systémů bez lidského zásahu, telefaxu, elektronické pošty, služby SMS a služby MMS.
Slovenska Legislativa Blokovani Cisla
Obrázek: web NevyziadaneVolania.sk

Jednou z možností, jak se alespoň částečně chránit před nechtěnými voláními ze Slovenska, je registrace vašeho telefonního čísla na webu NevyziadaneVolania.sk:

 • Tento seznam od 1.11.2022 zřídil Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb (podle Zákona č. 452/2021 o elektronických komunikacích).
 • Do seznamu je možné přidat slovenské telefonní číslo (registrované na fyzickou nebo právnickou osobu) za účelem vyjádření nesouhlasu s přijímáním marketingových volání.
 • Do seznamu mohou své číslo zaregistrovat účastníci, kteří nechtějí dostávat nevyžádaná volání, při zadávání volí i oblasti, z kterých nechtějí hovory přijímat.
 • Do seznamu mohou své číslo přidat marketingové subjekty, které vykonávají přímý marketing (přímé oslovení zákazníků písemnou nebo ústní formou).
 • Je možné zobrazit si Seznam marketingových subjektů, který obsahuje název firmy, IČO a sídlo firmy.
 • Pokud vás obtěžují nevyžádané hovory, můžete podat podnět na prošetření.

Uvedená legislativa se týká jen slovenských podnikatelských subjektů a slovenských telefonních čísel, často můžete nevyžádané hovory dostávat i ze zahraničí. Ve většině nevyžádaných hovorů ze zahraničí se vás snaží nachytat scammeři, pod různými záminkami se pokoušejí vymámit údaje o vašich platebních kartách.

Shrnutí a závěr

Před nevyžádanými telefonáty vás může ochránit hlavně vaše obezřetnost při poskytování osobních údajů firmám nebo na veřejných webech. Vždy si důkladně prostudujte podmínky použití. Nevynechejte ani pověstné „malým písmem uvedené poznámky“, které mohou vaše zařazení do brokerských databáz umožnit. Chraňte své osobní informace, abyste předešli nepříjemnostem spojeným s nevyžádanými hovory.

V případě, že vás obtěžuje velké množství nevyžádaných hovorů, můžete využít služby jako je Incogni.

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..