IT trendy: cloud computing

Naše webové stránky obsahují odkazy na partnerské weby. Pokud se prokliknete z našich stránek na stránky partnera a tam si zakoupíte jeho služby, obdržíme za zprostředkování provizi (Zjistit více informací). Tato forma spolupráce nijak neovlivňuje objektivnost našich recenzí. Každým nákupem přes proklik z našich stránek podpoříte naši redakci, abychom i do budoucna mohli tvořit kvalitní a užitečný obsah. Ďekujeme.

Důležité upozornění Všechny naše články píšou skuteční lidé. Nejsou to umělé texty od stroje.


WordPress Hero

Cloud computing + tipy na online kurzy, které vás dovedou k práci vašich snů

I vy vidíte budoucnost firemních IT aplikací v cloudových řešeních?

Cloud přinesl nové možnosti vývoje a provozu IT aplikací. Vyměnit firemní hardware za cloud často znamená snížení nákladů za jeho údržbu a správu. Cloud umožňuje lepší škálování aplikací a také vyšší flexibilitu při rozšiřování firemních služeb.

Mnohé firmy již prošly se svými aplikacemi do cloudu, mnohé se k tomuto kroku odhodlávají. I proto lze na IT trhu v nejbližším desetiletí stále očekávat velký počet pracovních nabídek zaměřených na cloudová řešení:

  • Stávající aplikace bude nutné do cloudu přemigrovat.
  • Aplikace v cloudu bude potřeba spravovat a modernizovat.
  • Bude přibývat mnoho nových cloudových aplikací.

Chcete-li se odlišit na trhu práce, rozšiřujte si své znalosti o témata příbuzné s vašimi dosavadními pracovními zkušenostmi. Kde začít? Vybrali jsme pro vás oblíbené kurzy z oblasti cloud computingu.

Architektura distribuovaných systémů

Architektura podnikových aplikací bývá vícevrstvá. Distribuovaný systém je síť autonomních komponent. Komponenty mezi sebou komunikují a koordinují svou činnost přes zasílání zpráv. Komponenty fungují asynchronně, při distribuovaných systémech není centrální časový mechanismus. Distribuovaný systém je mnohem stabilnější než centralizované systémy, protože při výpadku některého uzlu v síti jsou úlohy přerozděleny mezi ostatní uzly. V distribuovaných systémech jsou lepší sdílené výpočetní zdroje a kapacity.

Pokud potřebujete získat základní přehled o architektuře distribuovaných systémů, i bez hlubokého ponoření se do konkrétních technologií, doporučujeme některý z následujících kurzů. Jsou vhodné pro získání nadhledu pro všechny členy vývojářského týmu.

Cloud computing
Cloud computingu patří budoucnost.

Tipy na online kurzy zaměřené na architekturu distribuovaných systémů

Understanding Distributed Systems: The Complete Guide

Kurz pro začátečníky, potřebovat budete pouze počítač a internetové připojení. Kurz obsahuje 4 hodiny videa, 1 článek.


Become a High Earning Cloud Solutions Architect – Bootcamp!

Nepotřebujete žádné předešlé znalosti, i když základní znalost ITIL je výhodou. Kurz obsahuje 11 hodin videa, 15 dokumentů a 1 test.

Amazon AWS

Cloudový inženýr patří mezi dnes velmi žádané pracovní pozice v IT. Jaké znalosti se od něj očekávají? Znalost cloudové infrastruktury, implementace změn v cloudové infrastruktuře, implementace nových nástrojů a zefektivnění procesů v rámci cloudu.

Co je to AWS a jaké má využití v cloud computingu? AWS – Amazon Web Services je cloudová platforma. Umožňuje běh webů a webových aplikací v cloudu, uložení dat v cloudu, správu databázových serverů v cloudu, rychlé doručování dat přes síť CDN (Content Delivery Network), zasílání hromadných mailů vašim zákazníkům a mnohé další služby.

Více o tom jak můžete využít webové služby AWS se dozvíte v některém z následujících kurzů. Svou oblast pro rozvoj si najde více členů vývojářského týmu.

Tipy na online kurzy zaměřené Amazon AWS

AWS Certified Cloud Practitioner Ultimate Exam Training 2020

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí získat přehled. Potřebujete počítač, během kurzu si vytvoříte free-tier AWS konto. Kurz obsahuje 12,5 hodin videa, 2 materiálů ke stažení a 2 testy.


AWS Certified Developer – Associate 2020

Potřebujete počítač, AWS konto a znalost jednoho z programovacích jazyků PHP, Python, Ruby apod. Kurz obsahuje 15,5 hodin videa, 35 materiálů ke stažení a 2 testy.


AWS Certified Solutions Architect – Associate 2020

Potřebujete počítač, AWS konto, doporučuje se mít i vlastní doménu. Kurz obsahuje 14,5 hodin videa, 17 materiálů ke stažení a 2 testy.


AWS Certified SysOps Administrator – Associate 2020

Potřebujete počítač, AWS konto, doporučuje se mít i vlastní doménu. Kurz obsahuje 16 hodin videa, 10 materiálů ke stažení a 1 test.

Microsoft Azure

Pracovní pozice Cloud inženýr nebo Cloud architekt většinou vyžaduje přehled o několika cloudových řešeních, aby bylo možné zapojit vás do více projektů a věděli jste se přizpůsobit požadavkům různých zákazníků. Mezi nejpoužívanější cloudová řešení kromě AWS patří i Microsoft Azure.

AWS byly na trhu dříve a mají mezi vývojáři oblibu pro srozumitelné vývojářské prostředí. Microsoft Azure na přesun do cloudu upřednostňují firmy, které i dosud využívali pro své firemní aplikace hlavně řešení od Microsoftu.

Tipy na online kurzy zaměřené na Microsoft Azure

Microsoft Azure – Beginner’s Guide + AZ-900 preparation

Potřebovat budete základní znalosti o cloudových platformách a vývoji aplikací. Kurz obsahuje 9 hodin videa, 13 článků, 11 materiálů ke stažení a 2 testy.


AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals Exam Prep -2020 Edition

Pro získání základního přehledu o cloud computingu. Není třeba Azure účet. Kurz obsahuje 3 hodiny videa, 4 články, 1 materiál ke stažení a 1 test.


AZ-900 Azure Exam Prep: Microsoft Azure Fundamentals in 2020

Nejsou potřeba žádné IT znalosti pro získání základního přehledu o cloud computingu. Kurz obsahuje 5 hodin videa, 3 články, 12 materiálů ke stažení.

Docker a DevOps

Docker je jedna z nejpoužívanějších kontejnerových platforem na trhu. Co to přesněji znamená? Aplikace je zabalena do standardizovaných jednotek – kontejnerů a tyto kontejnery jsou portabilné do různých operačních systémů. Docker kontejner je samostatný balíček softwaru, ve kterém je zahrnuto vše potřebné pro běh aplikace: kód, runtime, systémové nástroje, systémové knihovny a nastavení. Docker je platforma pro sestavování, distribuování a spouštění Docker kontejnerů.

V kontejnerové architektuře jsou různé služby, které tvoří aplikaci, zabalené do samostatných kontejnerů a rozmístěné v clusteru fyzických nebo virtuálních počítačů. Po naprogramování kontejnerů je nutná jejich orchestrace – nasazení a sladění jednotlivých kontejnerů do celku. Orchestrace kontejnerů se provádí pomocí různých orchestračných platforem například Docker Swarm nebo Kubernetes.

S kontajnerizáciou se často spojuje DevOps. Co znamená zkratka DevOps? Vychází ze spojení Development (vývoj) – Operation (provoz). Není to konkrétní nástroj ani technika, dokonce ani pracovní pozice. DevOps je třeba vnímat spíše jako koncept vývoje aplikace, který napomáhá hladkému průběhu a spolupráci všech zúčastněných stran při vývoji a správě aplikace. Tedy pod DevOps spadají zákazníci, technici, management, partneři i dodavatelé. DevOps zatím není přesně zdokumentovaný soubor doporučení a postupů jako například ITIL, Agile apod.

Tipy na online kurzy zaměřené na tvorbu a nasazování Docker kontejnerů a DevOps

Docker for the Absolute Beginner – Hands On – DevOps

Kurz pro absolutních začátečníky. Potřebovat budete základní administrátorské znalosti a počítač s Linuxem, abyste mohli dělat praktická cvičení. Kurz obsahuje 4 hodin videa, 19 článků, 1 materiál ke stažení a 1 kódovací cvičení.


Master DevOps with Docker, Kubernetes and Azure DevOps

Naučíte se používat 6 DevOps nástrojů – Docker, Kubernetes, Azure DevOps, Jenkins, Terraform a Ansible. Naučíte se používat 3 různé cloudy – AWS, Azure a Google Cloud.

Nejsou potřeba předešlé znalosti DevOps, Kubernetes, Docker ani Azure. Potřebujete základní programátorské znalosti Java, Python nebo JavaScript. Součástí kurzu je vytvoření konta v AWS, Azure a Google Cloud – je na to potřebná platební karta pro účely registrace, v kurzu se však využívají pouze free komponenty, takže dalších nákladů se bát nemusíte. Kurz obsahuje 21 hodin videa a 9 článků.


DevOps Project: CI / CD with Jenkins Ansible Docker Kubernetes

Získáte základní znalosti Git, Maven, Jenkins, Docker, Ansible a Kubernetes. Kurz obsahuje 5,5 hodin videa a 2 články.

Kubernetes

Kubernetes je open source systém pro nasazení, horizontální škálování a management kontejnerových aplikací – systém na orchestraci kontejnerů.

Věděli byste, co mají společné Kubernetes a Google? Inspirací pro vznik Kubernetes byl systém Borg, který vyvíjel pro správu všech svých aplikací Google. Všechny kontejnery Google aplikací v datových centrech potřebují být orchestrované a přesně o to se staral systém Borg. Jako nadstavba k Borg vznikly mnohé nástroje, které využívaly různé týmy z Google, na konfiguraci a updatování jobů, předpovídání potřebných zdrojů, load balancing, škálování atd. Tyto nástroje byly nehomogenní, vyvinuté podle potřeb jednotlivých týmů, s různými jazyky pro konfiguraci.

Následovníkem Borgu byl systém Omega a dalším následovníkům systém Kubernetes. Borg a Omega byly čistě interními systémy Googlu, Kubernetes reagoval i na potřeby komunity, která programuje Linuxové kontejnery a využívá cloudovou architekturu.

Potřebuje Kubernetes Docker? Kubernetes může běžet bez Dockeru a Docker může běžet bez Kubernetes. Avšak kombinace Kubernetes a Docker má mnoho výhod. Kubernetes je systém pro orchestraci kontejnerů s propracovanější funkcionalitou jako domovský Docker Swarm.

Tipy na online kurzy zaměřené na Kubernetes

Kubernetes for the Absolute Beginners – Hands-on

Kurz pro absolutních Kubernetes začátečníky, potřebovat budete pouze počítač a základní administrátorské zkušenosti. Kurz obsahuje 5,5 hodin videa, 23 článků a 37 kódovacích cvičení.


Kubernetes Mastery: Hands-On Lessons From A Docker Captain

Potřebujete základní znalosti Linuxu, základní znalosti Docker, základy práce s cloudem, základy práce s webovým a databázovým serverem. Potřebujete GitHub a Docker Hub konto. Kurz obsahuje 8 hodin videa, 7 článků.

Linux

Z pohledu operačních systémů na serverech i v cloudu dominuje Linux. Proto mohou být právě znalosti Linuxu velkou konkurenční výhodou i na trhu práce.

Tipy na online kurzy zaměřené na Linux

Learn Linux in 5 Days and Level Up Your Career

Není nutná předcházející zkušenost v Linuxu. Kurz obsahuje 5,5 hodin videa, 1 článek a 68 materiálů ke stažení.


Linux Administration Bootcamp: Go from Beginner to Advanced

Není nutná předcházející zkušenost v Linuxu. Kurz obsahuje 8,5 hodiny videa, 2 články a 4 materiály ke stažení.


Linux Mastery: Master the Linux Command Line in 11.5 Hours

Není nutná předcházející zkušenost v Linuxu. Kurz obsahuje 11,5 hodiny videa, 3 články a 14 materiálů ke stažení.

Python

Proč je jazyk Python využíván v cloud computingu? Protože umožňuje rychle analyzovat a organizovat data a také velmi efektivně porovnávat sety dat. Pro vývojáře je to poměrně lehký scriptovací jazyk, s velkým ekosystémem knihoven a nástrojů.

Kombinace datové analytiky naprogramované v Pythonu, cloudových datových služeb a vizualizačních nástrojů umožňuje vznik aplikací, které umí okamžitě zanalyzovat velká množství dat a poskytnout výsledek prostřednictvím vykreslení grafů nebo jiných výstupů pro uživatele.

Znalost Pythonu často požadují pozice v bankovním a e-commerce sektoru. Je také velmi využíván v oblasti umělé inteligence a internetu věcí.

Naučte se získávat údaje z webů bez pracného ručního kopírování, vyberte si kurz zaměřený na scrapovanie údajů z webu pomocí Pythonu.

Python vývojáři
Python velmi dobře poslouží k automatizaci opakujících se úkolů, scrapovaní a analýzu dat.

Tipy na online kurzy zaměřené na Python

Automate the Boring Stuff with Python Programming

Vhodný i pro začátečníky. Nejsou zapotřebí programovací znalosti, pouze běžná práce na internetu a správu dokumentů. Instalace Pythonu je součástí kurzu. Kurz obsahuje 9,5 hodin videa a 41 materiálů ke stažení.


Web škrábání and API Fundamentals in Python

Potřebujete základní znalost Pythonu. Kurz obsahuje 4 hodiny videa, 9 článků a 8 materiálů ke stažení.


Python in Containers

Tento kurz se hodí pokud již máte Python zvládnutý a potřebujete se naučit jak pracovat s Python kódem v kontejnerových aplikacích, např. jak vytvořit kontejner, jak ho nasadit do produkce apod. Potřebná je pouze základní znalost Pythonu, pokud znáte Linux, je to také výhoda. Kurz obsahuje 24 hodin videa, 98 materiálů ke stažení.

Vybrali jste si?

Vybrali jste si některý z kurzů? Pomohli jsme vám trošku v dalším směřování vaší IT kariéry? Pokud máte možnost proplacení kurzů u vašeho zaměstnavatele, využijte to. Při nejbližším hodnotícím pohovoru se šéfem si připravte seznam kurzů, které byste chtěli absolvovat. Nebo mu dejte do pozornosti školení, které by byly užitečné pro celý váš vývojářský tým.

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..