ElasticSearch

ElasticSearch je název fulltextového vyhledávače, který vyniká vysokou rychlostí, škálovatelností a dostupností. ElasticSearch dokáže analyzovat všechny typy dat, včetně textových, číselných a geoprostorových. Navíc dokáže pracovat jak se strukturovanými, tak i nestrukturovanými daty. Tento nástroj patří spolu se softwarem Kibana a Logstash do sady pro analýzu, zpracování a ukládání dat.

TIP REDAKCE: Jak nainstalovat ElasticSearch?

« Back to Glossary Index