WYSIWYG

Zkratka fráze What You See Is What You Get z angličtiny, tedy co vidíte, to dostanete. Jde o způsob editace, kdy to, co editujete (dokument, internetovou stránku) vidíte zobrazeno tak, jak to bude ve výsledku (v tištěné podobě, na internetu) skutečně vypadat.

Opakem WYSIWYG je například tvorba webových stránek psaním například HTML kódu, který se příliš nepodobá výsledku, který vidí uživatel poté, co internetový prohlížeč kód “přeloží” do grafické podoby. (Zdroj: wikipedia.org.)

« Back to Glossary Index