RAM

Zkratka RAM (Random Access Memory) označuje operační paměť počítače, notebooku, serveru nebo mobilního zařízení. Operační paměť je dočasné úložiště informací potřebných k provozu zařízení, jedná se o data operačního systému a jiných aplikací, které nejsou ukládány na pevný disk a po odpojení se hned smažou. Do RAM se ukládájí data, které počítač potřebuje na zpracování právě prováděné úlohy. Velikost operační paměti pak výrazně ovlivňuje plynulý chod zařízení.

« Back to Glossary Index