Mikromoment

Pojem mikromoment může míť víc významů dle oblasti použití. V souvislosti s marketingem s tímto pojmem přišel Google a definuje ho ako moment, když se člověk obrátí na zařízení, se silným úmyslem uspokojit nějakou svou potřebu, např. vědět, jít, dělat nebo koupit (zdroj: thinkwithgoogle.com). Zařízením bývá často chytrý telefon nebo počítač a Google dále zmiňuje 4 důležité druhy mikromomentů, na které by se firmy měli zaměřit při optimalizaci svých stránek nebo procesů vrámci své marketingové strategie:

  • I want to know” – chci vědet momenty – když někdo hledá nějakou informaci nebo chce něco vědet, ale nemusí mít zájem hned nakoupit,
  • I want to go” – chci jít momenty – když někdo hledá něco (např. obchod nebo firmu) ve svém okolí a zvažuje nákup v blízkém obchodě,
  • I want to do” – chci dělat mikromomenty – když potřebuje pomoc dokončit úkol nebo chce vyzkoušet něco nové a
  • I want to buy” – chci nakoupit momenty – když je někdo připraven nakoupit a může potřebovat pomoc s rozhodnutím, co koupit nebo jak to zakoupit.

Více podrobností najdete v našem článku Fenomén mikromomentů.