Mikroinfluencer

V principu je to influencer s menším publikem. Spolupráce s mikroinfluencerem oproti normálnímu influencerovi bude sice mít menší dosah, ale může být efektivnější (levnější a lepší zacílená) a mít vyšší věrohodnost. Zároveň při spolupráci s více mikroinfluencery místo s jedním než u “makroinfluencerem” lze získat vyšší frekvenci výstupů. (Zdroje: tetazprahy.blogspot.com, lcgnewmedia.cz.)

« Back to Glossary Index