Generická doména

Pojmenování generické domény (anglicky generic Top Level Domain – gTLD) se používá pro jednu z kategorií domén nejvyššího řádu. Jsou to všeobecné domény, tedy jiné než národní domény sdružující domény jednoho státu nebo geografické domény sdružující například domény z jednoho města nebo provincie. Příkladem generických domén jsou .com, .net, .org, .edu atd.