Doména

Slovo doména je zkratkou pojmu doménové jméno nebo internetová doména a je to něco jako unikátní srozumitelná adresa pro označení počítače nebo počítačové sítě na internetu. Například doménové jméno tohoto magazínu je www.webhostingcentrum.cz.

Počítače v síti se označují takzvanou IP adresou, což často bývá 12ti místný číselný kód oddělený tečkami, např. 194.179.152.192. Protože tyto IP adresy jsou pro lidi velmi těžko zapamatovatelné, používají se místo nich doménové jména, které jsou po jejich zadání například do internetového prohlížeče DNS servery přeloženy na IP adresy konkrétních počítač nebo serverů.

Dle úrovně se domény dělí následovně, přičemž ve výsledném názvu domény jsou jednotlivé úrovně odděleny tečkou:

« Back to Glossary Index