Slovník pojmů

V následujících kapitolách najdete vysvětlení zkratek, překlady cizojazyčných slov a definice méně známých termínů použitých v článcích magazínu Webhostingcentrum.

Cross-device

Anglický výraz označující něco (např. služby nebo sledování chování uživatelů), co funguje na různých typech zařízení, jakými jsou například chytré telefony, smart televize, počítače a notebooky. (Zdroj: wikipedia.org.)

CTR

Click through rate, neboli míra prokliku (zdroj: adaptic.cz). Jde tedy o poměr mezi počtem kliknutí na link (prokliků) a celkovým počtem zobrazení linku, emailu či reklamy (zdroj: wikipedia.org).

Display reklama

Display reklama, často ve zkratce nazývaná i bannerová reklama je forma reklamy na webových stránkách, v mobilních aplikacích a sociálních médiích realizována formou bannerů nebo jiných formátů zahrnujících text, obrázky, animace, video a audio (zdroj: wikipedia.org). Dále pod tento pojem můžou spadat tlačítka, mrakodrapy, překryvy, intersticiální reklamy, vyskakovací okna zobrazeny na webových stránkách (zdroj: spir.cz).

DKIM

Zkratka pro DomainKeys Identified Mail, co se dá volně přeložit jako pošta identifikovaná doménovými klíči. Je to metoda kryptografické autentifikace (kontrola pravosti) e-mailů za účelem obrany proti spamu a phishingu a hlavně situaci, kdy by byl útočník schopen nastavit e-mailu falešnou adresu odesílatele.

Díky DKIM může totiž e-mailový server odesílatele připojit elektronický jako podpis na znak, že podepisované údaje (často právě adresa odesílatele) jsou pravé. Server nebo e-mailový klient příjemce si pak může ověrit pravost podepsaných částí e-mailu a mít jistotu, že dané části emailu nebyly změneny.

Právě fakt, že email obsahuje DKIM podpis pak znižuje riziko, že email bude u příjemce mylně identifikován jako spam a že si ho tak příjemce nemusí všimnout, nebo že bude úplně zahozen spamovými filtry. Proto pokud si vybíráte poskytovatele e-mailové schránky neboli rovnou e-mail hosting, může být fakt, že podporuje DKIM i pro vás výhodou. (Zdroje: wikipedia.org, blog.returnpath.com a root.cz.)

Doména

Slovo doména je zkratkou pojmu doménové jméno nebo internetová doména a je to něco jako unikátní srozumitelná adresa pro označení počítače nebo počítačové sítě na internetu. Například doménové jméno tohoto magazínu je www.webhostingcentrum.cz.

Počítače v síti se označují takzvanou IP adresou, což často bývá 12ti místný číselný kód oddělený tečkami, např. 194.179.152.192. Protože tyto IP adresy jsou pro lidi velmi těžko zapamatovatelné, používají se místo nich doménové jména, které jsou po jejich zadání například do internetového prohlížeče DNS servery přeloženy na IP adresy konkrétních počítač nebo serverů.

Úrovně domén

Doménové jména se skládají z domén různých úrovní, které se oddělují tečkami.

Doména 1. řádu

Doména nejvyššího řádu (anglicky top-level domain – TLD), neboli doména 1. řádu se myslí část doménového jména za poslední tečkou, tedy v našem případě www.webhostingcentrum.cz je to “.cz” a jak jste si už všimli, často se udává i s tečkou. Tato doména je v hierarchii úrovní nejobecnější a popisuje velkou skupinu počítačů nebo stránek, například podle geografické příslušnosti.

Doména 2. řádu

Doména 2. úrovně je konkrétnější a v doménovém jménu se nachází před doménou 1. řádu: www.webhostingcentrum.cz. Tato část domény se dá pronajat pro konkrétní doménu nejvyššího řádu a většinou směřuje na konkrétní webové stránky nebo počítač.

Doména 3. řádu

Pro doménu 3. řádu se často používá i pojem subdoména. Je to další (nepovinný) stupeň doménového jména a může se použít pro adresování různých webových stránek.

Často se využívá pro oddělené jazykové verze webů (například en.wikipedia.org a cs.wikipedia.org) nebo oddělených stránek, které je ale vhodné prezentovat pod společnou doménou 2. řádu (například blog.kuponovnik.cz a darek.kuponovnik.cz).

Pokud někdo vlastní doménu 2. řádu, subdomény si pak zvyčejně může vytvářet libovolně sám.

Expirovaná doména

Jak již název vypovídá, je to doména, jejíž období, na které byla předplacená vypršelo. Je to tedy doména, která byla někdy v minulosti registrována, ale její majitel si ji neprodloužil a proto je opět dostupná k registraci.

Více podrobností najdete v našem článku Jak vybrat vhodnou doménu?

Generická doména

Pojmenování generické domény (anglicky generic Top Level Domain – gTLD) se používá pro jednu z kategorií domén nejvyššího řádu. Jsou to všeobecné domény, tedy jiné než národní domény sdružující domény jednoho státu nebo geografické domény sdružující například domény z jednoho města nebo provincie. Příkladem generických domén jsou .com, .net, .org, .edu atd.

Influencer

Influence je anglické slovo značící vliv a slovo influencer lze tedy chápat jako vlivný člověk. V tzv. influencer marketingu se využívá spolupráce s těmito vlivnými uživateli na různých platformách k ovlivnění chování dalších uživatelů na internetu (zdroj: podnikatel.cz).

Influenceři můžou na své publikum a lidi, kteří jich sledují (“followery”) působit prostřednictvím svých blogů, různých sociálních sítí (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) nebo například zveřejňováním videí na Youtube (zdroj: wiki.knihovna.cz).

Předpokládá se, že trend využívání influencerů v online marketingu bude nadále pokračovat.

Mikroinfluencer

V principu je to influencer s menším publikem. Spolupráce s mikroinfluencerem oproti normálnímu influencerovi bude sice mít menší dosah, ale může být efektivnější (levnější a lepší zacílená) a mít vyšší věrohodnost. Zároveň při spolupráci s více mikroinfluencery místo s jedním než u “makroinfluencerem” lze získat vyšší frekvenci výstupů. (Zdroje: tetazprahy.blogspot.com, lcgnewmedia.cz.)

Mikromoment

Pojem mikromoment může míť víc významů dle oblasti použití. V souvislosti s marketingem s tímto pojmem přišel Google a definuje ho ako moment, když se člověk obrátí na zařízení, se silným úmyslem uspokojit nějakou svou potřebu, např. vědět, jít, dělat nebo koupit (zdroj: thinkwithgoogle.com). Zařízením bývá často chytrý telefon nebo počítač a Google dále zmiňuje 4 důležité druhy mikromomentů, na které by se firmy měli zaměřit při optimalizaci svých stránek nebo procesů vrámci své marketingové strategie:

  • I want to know” – chci vědet momenty – když někdo hledá nějakou informaci nebo chce něco vědet, ale nemusí mít zájem hned nakoupit,
  • I want to go” – chci jít momenty – když někdo hledá něco (např. obchod nebo firmu) ve svém okolí a zvažuje nákup v blízkém obchodě,
  • I want to do” – chci dělat mikromomenty – když potřebuje pomoc dokončit úkol nebo chce vyzkoušet něco nové a
  • I want to buy” – chci nakoupit momenty – když je někdo připraven nakoupit a může potřebovat pomoc s rozhodnutím, co koupit nebo jak to zakoupit.

Více podrobností najdete v našem článku Fenomén mikromomentů.

WYSIWYG

Zkratka fráze What You See Is What You Get z angličtiny, tedy co vidíte, to dostanete. Jde o způsob editace, kdy to, co editujete (dokument, internetovou stránku) vidíte zobrazeno tak, jak to bude ve výsledku (v tištěné podobě, na internetu) skutečně vypadat.

Opakem WYSIWYG je například tvorba webových stránek psaním například HTML kódu, který se příliš nepodobá výsledku, který vidí uživatel poté, co internetový prohlížeč kód “přeloží” do grafické podoby. (Zdroj: wikipedia.org.)