Soutěžní kvíz WEDOS

soutěžní kvíz wedos

Ve spolupráci s českou hostingovou společností WEDOS jsme připravili soutěžní kvíz o zajímavé ceny, které do soutěže věnoval právě WEDOS. Všechny záludné otázky jsou spojené s touto společností a jejími službami. Myslíte si, že máte na to, abyste zodpověděli všechny otázky správně? Pojďte to zkusit! Šanci máte do 8.10.2021 do půlnoci.

Výherci cen

  1. Karel Honsig (Webhosting NoLimit Extra)
  2. Jan Brejník (Webhosting NoLimit)
  3. Renata Palonderová (balení WEDOS Energy)

O co se hraje?

1. místo

Můžete si vybrat podle vlastních preferencí. Buď webhostingový tarif WEDOS NoLimit Extra nebo editor webových stránek WEDOS WebSite PREMIUM. Vybraný tarif dostanete na 1 rok ZDARMA a navíc dostanete karton wedosáckých energy drinků.

Zdroj: Wedos.cz

2. místo

Druhé místo je také bezva. Na výběr dostanete mezi webhostingem WEDOS NoLimit a editorem webu WEDOS WebSite PROFI. I v tomto případě dostanete vybraný tarif na 1 rok ZDARMA. Co si vyberete?

Zdroj: Wedos.cz

3. místo

Třetí místo si zaslouží pořádnou nálož wedosáckých energy drinků (WEDOS apple energy). A taky je dostane.

Zdroj: Wedos.cz

4. a další místo

Každý, kdo se do kvízu zúčastní získá slevový kupón se slevou 60% na Webhosting NoLimit nebo službu WEDOS WebSite.

Pravidla soutěže

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěžního kvízu WEDOS (dále jen Soutěž), která je určena návštevníkům stránek webohostingcentrum.cz (dále jen Provozovatele).

Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenska, které jsou způsobilé k právním úkonům.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti WEDOS, spolupracovníci portálu webhostingcentrum.cz a osoby jim blízké.

Výhry a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu webhostingcentrum.cz.

Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

Provozovatelem Soutěže je obchodní společnost DIGITAL WOLF s.r.o. se sídlem Květnická 1633, Tišnov, 666 01, IČ: 07253451.

Soutěž probíhá ve dnech od 14. 9. 2021 00:00 do 8. 10. 2021 23:59. Do 8. 10. 2021 23:59 Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázky skrze kvízový formulář dostupný prostřednictvím aplikace Google Forms.

Odkaz na kvízový formulář je od 14. 9. 2021 00:00 do 8. 10. 2021 23:59 k nalezení na adrese https://forms.gle/5CHzj32nbdzh59uf6 nebo na stránkách Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědí anebo jejich oprava či změna po odeslání formuláře není možná.

Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 15. 10. 2021 a výhry jim budou předány nejpozději do 31. 10. 2021. Výherci budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem, na kontakt který vyplnili do kvízového formuláře.

  1. Služba Webhosting NoLimit Extra nebo WEDOS WebSite PREMIUM na 1 rok ZDARMA + balení (24 ks) jablečných drinků WEDOS.
  2. Služba Wedos NoLimit nebo WEDOS WebSite PROFI na 1 rok ZDARMA.
  3. Balení (24 ks) jablečných drinků WEDOS.
  4. Slevový kupón se slevou 60% na Webhosting NoLimit nebo službu WEDOS WebSite. Kupón dostane každý účastník kvízu, který odešle kvízový formulář do 8.10.2021 23:59.

Výherci budou vybráni z účastníků kvízu na základě nejvyššího počtu správných odpovědí. Účastníci co budou mít nejvíce správných odpovedí z 10 kvízových otázek budou zařazeni do konečného slosování o ceny. Slosování se mohou zúčastnit jenom účastníci Soutěže, kteří řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě, že bude více účastníků s rovankým počtem správných odpovědí, výherce se určí na základě nejpřesnějšího tipu na otázku „Kolik domén celkově bude spravovat WEDOS k 8.10.2021?“. V případě, že bude více účastníku s rovnakým počtem správných odpovědí a rovnakým tipem, vyhráva ten co formulář odeslal nejdřív.

Oznámení o výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 31.10.2021 prostřednictvím e-mailové zprávy, na kontakt vyplněný v kvízovém formuláři.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele formou slevového kupónu na objednávku služeb společnosti WEDOS a v případě balení nápojů doporučené zásilky na adresu výherce. V případě nepřevzetí výhry do 30 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, který bude o tomto kroku informován.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží.

Provozovatel neodpovídá za správnost kontaktních údajů uvedených při odeslání soutěžního formuláře. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Každý účastník soutěže může získat pouze 1 výhru a to i v případě, že splní podmínky.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k osobních ůdaj pro marketingové účely (newsletter).

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.