Soutěžní kvíz Toret

Toret soutěžní kvíz

Ve spolupráci s českým vývojářem pluginů pro české a slovenské prostředí e-commerce platformy WooCommerce Toret.cz jsme připravili soutěžní kvíz. Pokud odpovíte správně na všechny otázky a budete mít trochu štěstí, tak můžete vyhrát plugin od společnosti Toret dle vlastního výběru úplně zdarma. Všichni účastníci soutěže automaticky získají slevový kupon ve výši 25 % na veškeré nově zakoupené pluginy od společnosti Toret.cz.

Chcete to zkusit? Pro hlavní výhru je třeba zodpovědět všechny otázky kvízu správně. Pojďte to si vyzkoušet, jak dobře znáte WooCommerce. Šanci máte do 22.11.2021.

Výherce ceny

Mgr. Tomáš Dragon

O co se hraje?

1. místo

Výherce si může vybrat jakýkoliv plugin z nabídky Toret.cz. Tento plugin získá zdarma s aktualizacemi a podporou na 1 rok. 

Všichni účastníci kvízu

Získají 25% slevu na jakýkoliv plugin dle vlastního výběru z nabídky Toret.cz A že je z čeho vybírat.

Pravidla soutěže

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěžního kvízu Toret (dále jen Soutěž), která je určena návštevníkům stránek webohostingcentrum.cz (dále jen Provozovatele).

Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenska, které jsou způsobilé k právním úkonům.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Toret, spolupracovníci portálu webhostingcentrum.cz a osoby jim blízké.

Výhry a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu webhostingcentrum.cz.

Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

Provozovatelem Soutěže je obchodní společnost DIGITAL WOLF s.r.o. se sídlem Květnická 1633, Tišnov, 666 01, IČ: 07253451.

Soutěž probíhá ve dnech od 1. 11. 2021 00:00 do 22. 11. 2021 23:59. Do 22. 11. 2021 23:59 Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázky skrze kvízový formulář dostupný prostřednictvím aplikace Google Forms.

Odkaz na kvízový formulář je od 1. 11. 2021 00:00 do 22. 11. 2021 23:59 k nalezení na adrese https://forms.gle/AfdczeNyRhXva9117 nebo na stránkách Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědí anebo jejich oprava či změna po odeslání formuláře není možná.

Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 30. 11. 2021 a výhry jim budou předány nejpozději do 15. 12. 2021. Výherci budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem, na kontakt který vyplnili do kvízového formuláře.

  1. Nově zakoupený plugin dle vlastního výběru od společnosti Toret.cz. Tento plugin získá zdarma s aktualizacemi a podporou na jeden rok. Bez možnosti vrácení peněz.
  2. Ostatní účastníci kvůzu automaticky získávají slevový kupon v hodnotě 25 % na jakýkoliv nově zakoupený plugin od společnosti Toret.cz.

Výherci budou vybráni z účastníků kvízu na základě nejvyššího počtu správných odpovědí. Účastníci co budou mít nejvíce správných odpovedí z 10 kvízových otázek budou zařazeni do konečného slosování o ceny. Slosování se mohou zúčastnit jenom účastníci Soutěže, kteří řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě, že bude více účastníků s rovnakým počtem správných odpovědí, výherce se určí na základě nejpřesnějšího tipu na otázku „Kolik zákazníků bude využívat pluginy od společnosti Toret k 30.11.2021?“. V případě, že bude více účastníku s rovnakým počtem správných odpovědí a rovnakým tipem, vyhráva ten co formulář odeslal nejdřív.

Oznámení o výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 30.11.2021 prostřednictvím e-mailové zprávy, na kontakt vyplněný v kvízovém formuláři.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele formou slevového kupónu na objednávku služeb společnosti Toret. V případě nepřevzetí výhry do 30 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, který bude o tomto kroku informován.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží.

Provozovatel neodpovídá za správnost kontaktních údajů uvedených při odeslání soutěžního formuláře. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Každý účastník soutěže může získat pouze 1 výhru a to i v případě, že splní podmínky.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k osobních ůdaj pro marketingové účely (newsletter).

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.